درباره نشریه

دومین شماره دو فصل‌نامه تخصصی پژوهش‌نامه فرهنگ و زبانهای باستانی منتشر شد برای مشاهده و مطالعه به بخش مقالات رجوع کنید.

از کلیۀ استادان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی خواهشمندیم تا اطلاع ثانوی مقالات خود را با رعایت مواردی که در فایل راهنمای نویسندگان ذکر شده است به پست الکترونیکی rj.yadegarebastan@gmail.com ارسال نمایند.

دو فصلنامۀ تخصصی پژوهشنامۀ فرهنگ و زبانهای باستانی که به انتشار مقالات تألیفی پژوهشگران و صاحبنظران در خصوص مطالعات و پژوهش‌هایی در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی، تاریخ معاصر زردشتیان و بررسی و پژوهش در زمینۀ فرهنگ نامکتوب زردشتی می‌پردازد، در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ موفق به کسب پروانۀ انتشار رسانه‌های  برخط به شمارۀ ثبت ۸۱۹۷۴ از وزارت ارشاد گردیده است و به زودی برای کسب رتبۀ علمی پژوهشی از وزارت علوم نیز اقدام خواهد کرد.